Growth Business with TreeSoft

About Us

2015 เริ่มต้น

เริ่มจากพัฒนาซอฟต์แวร์ขายหน้าร้าน (POS, Point of Sale) ที่เป็นรูปแบบ Cloud-Based ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟแวร์ใดๆลงเครื่อง ทำให้สะดวกกับผู้ใช้งานอย่างมาก

จากซอฟต์แวร์ต้นแบบ พบว่าสามารถต่อยอดโดยนำเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีต้นทุนที่น้อยลง จึงจะสามารถพัฒนาขึ้นมาให้บริการในรูปแบบฟรีได้ SaaS (Software as a Service)

2016 - 2017 วางแผน และออกแบบระบบ:

หลักจากใช้เวลาในการรวบรวมความต้องการของระบบ (Business Requirements) พบว่าซอฟต์แวร์ประเภท ERP เป็นระบบที่มีความซับซ้อนสูง เพราะทุกแอพพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงกันได้หมด และแต่ละธุรกิจก็มีความต้องการใช้งานฟรีเจอร์ หรือฟังชั่นที่แตกต่างกันออกไป

จึงเป็นความท้าทายของทีมที่จะต้องออกแบบระบบที่ใช้งานง่าย และมีฟังชั่นการทำงานที่ตอบโจทย์กับธุรกิจที่หลากหลาย

ออกแบบระบบตั้งแต่หน้าจอการใช้งาน (UX/UI) รวมไปถึงโครงสร้างของซอฟแวร์ทั้งหมด (Infrastructure) ต้องออกแบบชุดทดสอบใหม่ถึง 3 ครั้ง (Prototype) ชุดทดสอบแรกที่ออกแบบใช้เวลาถึง 4 เดือนในการทำงาน แต่จำเป็นต้องทิ้ง เพื่อให้ได้ฟรีเจอร์การทำงานตามที่ต้องการ และอยู่ในต้นทุนที่สามารถเปิดให้บริการฟรี

2018 เปิดให้ใช้งานฟรี:

ใช้เวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 ปีเพื่อให้ได้ MVP ขึ้นมาก่อน (Minimum Viable Product) โดยมุ่งเน้นไปที่แอพพลิเคชั่นที่จำเป็นกับซอฟต์แวร์ ERP เท่านั้น ต่อมาจึงพร้อมเปิดให้ใช้บริการครั้งแรก (Beta Release) ในเดือนกุมพาพันธ์เมื่อปี 2018

เนื่องจาก TreeSoft เปิดให้บริการฟรี จึงไม่สามารถลงทุนด้านการตลาดได้ TreeSoft จึงไม่เป็นชื่อที่คนรู้จักมากนัก แต่ก็มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ประกอบการ และผู้ใช้จำนวนมากรู้จัก TreeSoft ผ่านระบบค้นหาของ Google ทำให้ซอฟแวร์นี้โตขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องโปรโมทผ่านช่องทางใดๆ

2019 - 2021 พัฒนาและต่อยอด:

ในช่วง Beta สิ่งที่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ผลตอบรับจากผู้ใช้งาน (Users feedback) ได้รวบรวมข้อความทั้งหมดจากผู้ใช้มาเปิดเป็น tickets เพื่อให้ทีมนำไปวิเคราะห์ เรียงลำดับความสำคัญ และนำไปพัฒนาปรับปรุงออกมาเป็นเวอร์ชั่นถัดไปในที่สุด

ต้องทำความเข้าใจว่า TreeSoft เป็นซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware) ทุกคนในทีมต้องทำงานประจำ และทำสิ่งนี้เป็นงานอดิเรก ด้วยใจรักในการพัฒนาซอฟแวร์จริงๆ

ด้วยเหตุนี้จึงมุ่งมั่นที่จะต่อยอด โดยพัฒนาฟรีเจอร์ที่ไม่สามารถทำได้ทันในช่วง Beta Release เช่นระบบ Inventory, HRM, CRM, Payrol, Report และระบบอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

2022 เพื่อความอยู่รอด:

หลังจากเปิดบริการฟรีมานานถึง 3 ปี มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่จะสามารถทำกำไรได้ เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้ใช้งานใหม่ลดลงไปถึง 40% รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ TreeSoft จึงไม่สามารถเป็นซอฟต์แวร์ฟรีต่อไปได้

การปิดให้บริการไม่ใช่เรื่องยาก แต่ TreeSoft เป็นซอฟแวร์คุณภาพที่สามารถช่วยเหลือผู้กอบการได้ทั้งส่วนของการบริหาร และกระบวนการดำเนินงานต่างๆที่ครอบคลุม หากมองย้อนกลับไป หรือมองไปถึงอนาคต SMEs ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจที่เติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกประเทศ TreeSoft เองจึงมีความสำคัญในด้านนี้ จำเป็นต้องเปิดให้บริการต่อไป และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ในประเทศไทย และในระดับเอเชียมากขึ้น

เพื่อความอยู่รอด TreeSoft จำเป็นต้องคิดค่าใช้บริการ นั่นคือการคิดค่าใช้บริการแบบ จ่ายเพียงจำนวนที่ใช้ หรือ (Pay as you go) เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีความต้องการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน เช่น บริษัท A ที่พึ่งเริ่มต้น ต้องการใช้งานเพียงแค่ 3 ก็ควรจ่ายเพียงแค่ 3 หรือบริษัท B ต้องการใช้งานเพียงแค่ 8 ก็จ่ายเพียงแค่ 8 การตั้งราคาเริ่มต้นที่ 10 อาจตอบโจทย์ หรือคุ้มค่ากับผู้ใช้งานจำนวนน้อยเท่านั้น

ผู้ใช้งาน TreeSoft ประมาณ 70% จะใช้งานต่อไปได้ฟรี เนื่องจากใช้งานไม่เกินจำนวนที่กำหนด ส่วนอีก 30% คือธุรกิจที่มีการใช้งานสูงมากเพียงพอที่จะคิดค่าใช้บริการ เช่นจำนวนการบันทึกข้อมูลที่มากขึ้น หรือธุรกิจนั้นๆมีจำนวนหน้าร้าน คลังสินค้า หรือจำนวนผู้ใช้งานในระบบที่มากขึ้นเป็นต้น

เปิดบริษัท ทรีซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565002973 เมื่อเดือนมกราคมปี 2022 ที่ผ่านมา และได้เลือกระบบชำระเงินออนไลน์ของ Omise เพื่อใช้เป็น Payment Gateway เพื่อให้ผู้ใช้งานชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่นผ่านบัตร Visa หรือ Master Card เป็นต้น


TreeSoft.io

Best software to run a business. simple but powerful.