Growth Business with TreeSoft

เวอร์ชั่นที่
1.0.0

ฟีเจอร์ใหม่


แอพ "จัดซื้อ"
- สร้าง / แก้ไข / ลบใบสั่งซื้อสินค้า (PO)
- อนุมัติการสั่งซื้อสินค้า
- สร้างใบชำระเงิน
- สร้างใบนำสินค้าเข้า
แอพ "สินค้าคงหลัง"
- แสดงรายการสินค้าคงเหลือ
- ควบคุมสต๊อกสินค้า สต๊อกขั้นต่ำ / ที่จัดเก็บ / จำนวน
- ประวัติสต๊อกสินค้า
- สร้างใบนำสินค้าเข้า / ใบส่งสินค้าออก
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขคลังสินค้า
แอพ "สินค้า/บริการ"
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขสินค้า
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขประเภท
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขตัวเลือกเสริม
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขส่วนลด
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขภาษี
แอพ "ขายหน้าร้าน"
- ขายสินค้าได้เมื่อขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ปริ้นใบเสร็จได้กับเครื่องขนาด 58mm
- ตั้งค่าสินค้าที่ชื่นชอบ
- เคลียออเดอร์สินค้า
- ตั้งค่าสินค้าในระบบ
- ตั้งค่า เลือก / โต๊ะอาหาร
- ตั้งค่า เพิ่ม / แสดงรายชื่อลูกค้า
- สรุปยอดขาย
แอพ "รายงาน"
- ดูงบกำไรขาดทุน
- กรอง / วันนี้, เดือนนี้, ปีนี้, 7 วันที่ผ่าน, 1 เดือนที่ผ่านมา, 6 เดือนที่ผ่านมา, 1 ปีที่ผ่านมา, กำหนดเอง
แอพ "รายชื่อ"
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขลูกค้า
- เพิ่ม / ลบ / แก้ไขผู้ขาย
แอพ "ขาย"
- สร้าง / แก้ไข / ลบใบขายสินค้า (SO)
- อนุมัติการขายสินค้า
- สร้างใบแจ้งหนี้
- สร้างใบส่งสินค้าออก
แอพ "บัญชี"
- ดูยอดค้างรับ / ยอดค้างจ่าย
- สร้าง / แก้ไข / ลบใบแจ้งหนี้ (INV)
- อนุมัติใบแจ้งหนี้
- สร้างใบชำระเงิน (PE)
- อนุมัติใบชำระเงิน
แอพ "รายจ่าย"
- สร้าง / แก้ไข / ลบใบรายจ่าย (EXP)
- อนุมัติรายจ่าย
- สร้างใบชำระเงิน

อัพเดทเมื่อ

21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ

TreeSoft จะอัพเดทซอฟแวร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. - 23:59 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

TreeSoft.io

Best software to run a business. Free trial 14 days.