Growth Business with TreeSoft

เวอร์ชั่นที่
1.0.8

ฟีเจอร์ใหม่


แอพ "ขายหน้าร้าน"
- แสดงชื่อลูกค้าด้านล่างของใบเสร็จ
- รองรับเครื่องปริ้นใบเสร็จขนาด 80mm

แก้ไข


แอพ "ขายหน้าร้าน"
- สแกนบาร์โค้ดรัวๆที่สินค้าแล้วเด้งไปหน้าชำระเงิน

อัพเดทเมื่อ

15 มิถุนายน 2562

ประกาศ

TreeSoft จะอัพเดทซอฟแวร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. - 23:59 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

TreeSoft.io

Best software to run a business. Free trial 14 days.