Growth Business with TreeSoft

เวอร์ชั่นที่
1.2.0

ฟีเจอร์ใหม่


แอพ "สินค้า/บริการ"
- ลบรายการสินค้าทีเดียวทั้งหมด หรือเลือกลบทีละหลายรายการ
แอพ "สินค้าคงหลัง"
- ปริ้นใบนำสินค้าเข้า / ส่งสินค้าออก

แก้ไข


แอพ "ขายหน้าร้าน"
- Sync ข้อมูลรายการขายสินค้าได้ เมื่อกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการขายได้รวดเร็วมากขึ้น
- ปรับ UI แสดงรายการสินค้าแบบ Grid View และ List View
- เพิ่มให้มี Tool tips หรือ icon แสดงสถาณะของสินค้า
แอพ "จัดซื้อ"
- ไม่สามารถสร้างใบนำเข้าสินค้าได้ ในกรณีที่รายการสินค้ายังไม่ถูกกำหนดเป็นประเภท "สินค้านับสต๊อก"
แอพ "ขาย"
- ไม่สามารถสร้างใบส่งออกสินค้าได้ ในกรณีที่รายการสินค้ายังไม่ถูกกำหนดเป็นประเภท "สินค้านับสต๊อก"

อัพเดทเมื่อ

17 กันยายน 2562

ประกาศ

TreeSoft จะอัพเดทซอฟแวร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. - 23:59 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

TreeSoft.io

Best software to run a business. Free trial 14 days.