Growth Business with TreeSoft

เวอร์ชั่นที่
1.5.1

ฟีเจอร์ใหม่


แอพ "สินค้าคงหลัง"
- แสดงรูปภาพของสินค้าในเอกสาร ใบนำสินค้าเข้า/ส่งออก/โอนย้าย
- เมื่อจะเข้าไปกดยืนยัน ส่งออก/ได้รับสินค้า ระบบจะแสดงยอดสินค้าคงเหลือใหม่ให้ทราบก่อน ช่วยให้ทราบยอดคงเหลือก่อนกดยืนยัน ไม่ให้สต๊อกสินค้าติดลบในระบบ
แอพ "ทรัพยากรบุคคล"
- พนักงาน ใช้สำหรับบันทึกรายชื่อพนักงาน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข เพื่อนำไปใช้กับแอพ เพย์โรล
- แผนก ใช้สำหรับบันทึกแผนก เพิ่ม/ลบ/แก้ไข นำไปประยุกต์ใช้ หรือ assign กับพนักงาน เช่น นาย ก. อยู่แผนก จัดซื้อ
- ตำแหน่ง ใช้สำหรับบันทึกตำแหน่ง เพิ่ม/ลบ/แก้ไข นำไปประยุกต์ใช้ หรือ assign กับพนักงาน เช่น นาย ก. ตำแหน่ง นักบัญชี
แอพ "รายงาน"
- งบกำไรขาดทุน ส่วนของค่าใช้จ่าย เพย์สลิป ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ทราบรายจ่าย ค่าจ้าง/เงินเดือนพนักงาน
แอพ "บัญชี"
- โดยรวม > ยอดค้างจ่าย นำเพย์สลิปเข้ามาแสดงผลด้วย
- แสดงรูปภาพของสินค้าในเอกสารใบแจ้งหนี้
- ใบชำระเงิน รองรับเพย์สลิป
แอพ "เพย์โรล"
- เพย์สลิป ใช้สำหรับสร้างเพย์สลิป คำนวน ค่าจ้าง/เงินเดือน ของพนักงานแต่ละคน สามารถเลือกจากกลุ่มพนักงาน และเลือกเงื่อนไขได้เช่น ประกันสังคม คอมมิชชั่น ระบบจะคิดคำนวนยอดรวมจ่ายให้อัตโนมัติเลยทันที
- กลุ่มพนักงาน ใช้สำหรับสร้างกลุ่มพนักงาน สำหรับบริษัทที่มีขั้นตอนการแยกจ่าย หรือมีพนักงานหลายคน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ตอนสร้างเพย์สลิป เช่นกลุ่ม พนักงานเงินเดือน กลุ่มพนักงานรายวัน หรือ ทีมขาย
- เงื่อนไข ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ประกันสังคม คอมมิชชั่น โบนัส หรือสวัสดีการอื่นๆ

แก้ไข


แอพ "ขาย"
- แสดงรูปภาพของสินค้าในเอกสารใบเสนอราคา
- แก้ปัญหาระบบขึ้น Popup ให้เพิ่มสินค้าใหม่เมื่อเลือกรายการสินค้าเดิม
แอพ "สินค้า/บริการ"
- ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า
แอพ "บัญชี"
- แก้ปัญหาระบบขึ้น Popup ให้เพิ่มสินค้าใหม่เมื่อเลือกรายการสินค้าเดิม
แอพ "จัดซื้อ"
- แสดงรูปภาพของสินค้าในเอกสารใบจัดซื้อ
- เมื่อเลือกรายการสินค้า ราคาเริ่มต้นที่ 0
- แก้ปัญหาระบบขึ้น Popup ให้เพิ่มสินค้าใหม่เมื่อเลือกรายการสินค้าเดิม
แอพ "สินค้าคงหลัง"
- แก้ปัญหาระบบขึ้น Popup ให้เพิ่มสินค้าใหม่เมื่อเลือกรายการสินค้าเดิม

อัพเดทเมื่อ

2 ธันวาคม 2563

ประกาศ

TreeSoft จะอัพเดทซอฟแวร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. - 23:59 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

TreeSoft.io

Best software to run a business. Free trial 14 days.