Growth Business with TreeSoft

เวอร์ชั่นที่
1.7.1

ฟีเจอร์ใหม่


แอพ "รายงาน"
- สามารรถดูยอดขายของแอพ "ขายหน้าร้าน" ตามรายการสินค้าได้
- สามารรถดูยอดขายของแอพ "ขายหน้าร้าน" ตามประเภทสินค้าได้

แก้ไข


แอพ "รายชื่อ"
- สามารถแก้ไขข้อมูลคู่ค้าได้
แอพ "ขาย"
- สามารถสร้างใบแจ้งหนี้โดยกำหนดให้ประเภทการชำระเงิน และกำหนดวันที่ชำระเงินได้ตรงกับใบเสนอราคา
แอพ "ขาย"
- เพิ่มการแสดงรายการสินค้าหน้าละสูงสุดจาก 8 รายการเป็น 15 รายการ
แอพ "จัดซื้อ"
- เพิ่มการแสดงรายการสินค้าหน้าละสูงสุดจาก 8 รายการเป็น 15 รายการ
แอพ "บัญชี"
- เพิ่มการแสดงรายการสินค้าหน้าละสูงสุดจาก 8 รายการเป็น 15 รายการ

อัพเดทเมื่อ

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ

TreeSoft จะอัพเดทซอฟแวร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 23:00 น. - 23:59 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

TreeSoft.io

Best software to run a business. Free trial 14 days.