รายจ่าย (Expenses)

บันทึกรายจ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และสามารถดูย้อนหลังได้


ฟีเจอร์

บันทึกรายจ่ายทั่วไป

อนุมัติการจ่ายเงิน

ติดตามสถานะการดำเนินการ

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารต่างๆ

รายงานค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

แจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างใบรายจ่ายเพื่ออนุมัติ


ใช้งานร่วมกับ

บัญชี

เงินเข้า/ออก การชำระเงินต่างๆ

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี