จ่ายเพียงจำนวนที่ใช้

จ่ายเพียงจำนวนที่ใช้ หรือ (Pay as you go) คือระบบคิดค่าใช้บริการซอฟแวร์ที่เหมาะกับการเติบโตของธุรกิจ SMEs


ชำระเงินรายเดือนสำหรับ:

รายการ ใช้ฟรี ราคา - เมื่อใช้เกินจำนวนฟรี
ผู้ใช้ในระบบ 1 ผู้ใช้ 1 ผู้ใช้ / 266 บาท
คลังสินค้า 2 คลัง 1 คลัง / 342 บาท
สาขาหน้าร้าน 1 สาขา 1 สาขา / 456 บาท

ทุกธุระกิจมีความต้องการใช้งานระบบที่แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการจ่ายเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อธุรกิจเท่านั้น


ชำระเงินรายเดือนสำหรับ:

รายการ รายละเอียด ใช้ฟรี ราคา - เมื่อใช้เกินจำนวนฟรี
แอพพลิเคชั่น แอพฯทั้งหมด ไม่จำกัด ฟรี
การเก็บข้อมูล รายการบันทึก 50,000 รายการ 1 รายการ / 0.00019 บาท
ไฟล์ 250 MB 1 MB / 0.0095 บาท
ส่วนเสริม ส่งข้อความไลน์ 50 ข้อความ / เดือน 1 ข้อความ / 0.19 บาท
ส่งอีเมล์ 100 อีเมล์ / เดือน 1 อีเมล์ / 0.15 บาท

ใช้งานทุกแอพพลิเคชั่นได้ฟรี เมื่อธุรกิจมีการเก็บข้อมูลมากขึ้น จ่ายค่าใช้บริการรายเดือน เพียงจำนวนที่ใช้ไป

ช่องทางชำระเงิน

ชำระเงินได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางออนไลน์

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี