ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรด้วยระบบ ERP - TreeSoft โปรแกรม HR ฟรี ระบบ HRM ออนไลน์ โปรแกรมฝ่ายบุคคล ฟรี รองรับระบบ E-Leave แจ้งวันลา อนุมัติออนไลน์ แสดงเวลาเข้า/ออก/ชั่วโมงทำงาน และข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT อื่นๆ


ฟีเจอร์

นำเข้ารายชื่อพนักงานด้วยไฟล์ Excel

เพิ่มรายชื่อพนักงานได้ไม่จำกัด

ระบุค่าจ้าง/เงินเดือน เพื่อนำไปใช้คำนวนเพย์สลิปอัตโนมัติ

ระบุข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพนักงาน เพิ่ม/ลบ/แก้ไข

รองรับระบบ E-Leave ใช้งานร่วมกับโมบายแอพพลิเคชั่น

ระบุวันหยุดในแต่ละปีล่วงหน้า เพิ่ม/ลบ/แก้ไข

ดูปฏิทินวันลาหยุดของพนักงาน และวันหยุดของ ร้านค้า/บริษัท

รองรับระบบ เวลาเข้า/ออก/ชั่วโมงการทำงาน

ติดตั้งอุปกรณ์ IoT ด้วยตัวเองง่ายๆ เริ่มใช้งานได้ภายใน 15 นาที


รับแจ้งเตือน

เชื่อมต่อ Line กับ TreeSoft เพื่อรับแจ้งเตือน และดูข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านค้า/บริษัท ของคุณได้ทันที

- แจ้งเตือนเมื่อมีการขออนุมัติวันลา

- แจ้งเตือนสถานะการอนุมัติ

ใช้งานร่วมกับ

เพย์โรล

รายรับของพนักงาน เพย์สลิป/เงินเดือน/ค่าจ้าง

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี