เพย์โรล (Payroll)

โปรแกรมเพย์โรล Payroll ฟรี ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นช่วยคำนวนเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด รองรับประกันสังคม โบนัส คอมมิชชั่น และสวัสดีการอื่นๆ ใช้เพย์โรลร่วมกับ แอพพลิเคชั่นบัญชี ของ TreeSoft ได้อย่างลงตัว เริ่มต้นใช้งานได้ทันที ฟรี


ฟีเจอร์

สร้างเพย์สลิป ค่าจ้าง/เงินเดือนของพนักงาน

จัดกลุ่มพนักงานเช่น พนักงานรายเดือน, พนักรายวัน หรือกลุ่มพนักงานขาย

เพิ่มเงื่อนไขการคำนวณเช่น ประกันสังคม, โบนัส คอมมิชชั่น หรือโอที


Paperless

บริหารจัดการเอกสารต่างๆได้อย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ

ส่งเอกสารออนไลน์

คู้ค้าสามารถอนุมัติเอกสารได้ทางเว็บไซต์

ทุกอย่างอยู่บนก้อนเมฆ

เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

ใช้งานร่วมกับ

บัญชี

เงินเข้า/ออก การชำระเงินต่างๆ

ทรัพยากรบุคคล

E-Leave แจ้งวันลา อนุมัติออนไลน์ แสดงเวลาเข้า/ออก/ชั่วโมงทำงาน และข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT อื่นๆ

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี