บัญชี การเงิน (Accounting / Finance)

เงินเข้า/ออก การชำระเงินต่างๆ สร้างใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ รายรับ/รายจ่าย, โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ วางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบ สมัครเข้าใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่อง ฟรี.


ฟีเจอร์

สร้างใบชำระเงิน / ใบสำคัญจ่าย

สร้างใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล

ส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ออนไลน์ / คู่ค้าอนุมัติได้บนเว็บไซต์

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารต่างๆ

ส่งอีเมล์ไปยังคู่ค้า / แนบไฟล์ PDF

ปริ้นเอกสาร


Paperless

บริหารจัดการเอกสารต่างๆได้อย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ

ส่งเอกสารออนไลน์

คู้ค้าสามารถอนุมัติเอกสารได้ทางเว็บไซต์

ทุกอย่างอยู่บนก้อนเมฆ

เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

ใช้งานร่วมกับ

ขาย

ใบเสนอราคา อนุมัติใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ

จัดซื้อ

ใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ ยืนยันการชำระเงิน

รายจ่าย

บันทึกรายจ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และสามารถดูย้อนหลังได้

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี