ขาย (Sale Orders)

ใบเสนอราคา อนุมัติใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จ


ฟีเจอร์

สร้างใบเสนอราคา / อนุมัติใบเสนอราคา

ติดตามสถานะการดำเนินการ

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารต่างๆ

ส่งเอกสารใบเสนอราคาออนไลน์ / ลูกค้าอนุมัติได้บนเว็บไซต์

ส่งอีเมล์ไปยังคู่ค้า / แนบไฟล์ PDF

ปริ้นเอกสารใบเสนอราคา


Paperless

บริหารจัดการเอกสารต่างๆได้อย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ

ส่งเอกสารออนไลน์

คู้ค้าสามารถอนุมัติเอกสารได้ทางเว็บไซต์

ทุกอย่างอยู่บนก้อนเมฆ

เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

ใช้งานร่วมกับ

บัญชี

เงินเข้า/ออก การชำระเงินต่างๆ

สินค้าคงคลัง

ควบคุมสต๊อกสินค้า ใบนำสินค้าเข้า/ใบนำสินค้าออก ดูประวัติย้อนหลัง รองรับหลายคลังสินค้า

สินค้า/บริการ

จัดการสินค้าหรือบริการอย่างเป็นระเบียบ และนำไปใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี