จัดซื้อ (Purchase Orders)

ใบสั่งซื้อ อนุมัติใบสั่งซื้อ ยืนยันการชำระเงิน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังสินค้า


ฟีเจอร์

สร้างใบสั่งซื้อ / อนุมัติการจัดซื้อ

ติดตามสถานะการดำเนินการ

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารต่างๆ

ส่งเอกสารสั่งซื้อออนไลน์ / คู่ค้าอนุมัติได้บนเว็บไซต์

ส่งอีเมล์ไปยังคู่ค้า / แนบไฟล์ PDF

ปริ้นเอกสารใบสั่งซื้อ


Paperless

บริหารจัดการเอกสารต่างๆได้อย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ

ส่งเอกสารออนไลน์

คู้ค้าสามารถอนุมัติเอกสารได้ทางเว็บไซต์

ทุกอย่างอยู่บนก้อนเมฆ

เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ที่ทำงาน

ใช้งานร่วมกับ

บัญชี

เงินเข้า/ออก การชำระเงินต่างๆ

สินค้าคงคลัง

ควบคุมสต๊อกสินค้า ใบนำสินค้าเข้า/ใบนำสินค้าออก ดูประวัติย้อนหลัง รองรับหลายคลังสินค้า

สินค้า/บริการ

จัดการสินค้าหรือบริการอย่างเป็นระเบียบ และนำไปใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ

TreeSoft.io

โปรแกรมบริหารธุรกิจ เรียบง่าย ใช้งานฟรี