# บัญชี


ใช้สำหรับติดตามข้อมูลทางการเงิน ทราบทุกรายการเงินเข้า เงินออก ยอดค้างรับ หรือยอดค้างจ่ายเป็นต้น

แอพพลิเคชั่น "บัญชี" ช่วยให้ทราบทุกลายละเอียดทางการเงิน จัดการเงินเข้า เงินออกได้อย่างแม่นยำ ระบบบัญชีของ TreeSoft คือระบบที่เรียบง่าย และทรงพลัง เหมาะกับ SMEs มากที่สุด

หมายเหตุ: ใบชำระเงินสามารถสร้างได้ที่แอพพลิเคชั่น "ขาย" "จัดซื้อ" หรือ "รายจ่าย"

# โดยรวม


ใช้สำหรับดูภาพรวมของยอดค้างรับ ยอดค้างจ่าย และระบบสรุปจำนวนเงินให้ทั้งหมด พร้อมแสดงวันที่ครบกำหนดของแต่ละรายการ

# ใบแจ้งหนี้


หน้าแรกจะแสดงรายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมด แสดงชื่อผู้ซื้อ รายการสินค้า ใบชำระเงิน ค้างชำระ ชำระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ครบกำหนด และสถานะ โดยใบแจ้งหนี้จะอ้างกับได้กับใบเสนอราคา หรือ SO

สามารถเลือกกรองเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ต้องการได้ โดยเลือกสถาณะ

สร้างใบแจ้งหนี้

กรอกข้อมูลผู้ซื้อ วันที่ชำระเงินหรือเครดิตวัน เลือกรายการสินค้าที่ต้องการขาย และสารมารถระบุส่วนลด หรือภาษีได้

หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถเลือกได้ ระบบจะคำนวนยอดชำระให้อัตโนมัติ

1% ค่าขนส่ง

2% ค่าโฆษณา

3% ค่าบริการ

5% ค่าเช่า

หมายุเหตุ: เลขที่ใบแจ้งหนี้จะบันทึกอัตโนมัติ, รายละเอียดของรายการสินค้าจะแสดงแทนชื่อสินค้าเมื่อปริ้นเอกสาร, ค่าเริ่มต้นของภาษีอยู่ 7%

อนุมัติใบแจ้งหนี้

เมื่ออนุมัติแล้ว ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสถาณะ ยังไม่ได้ชำระเงิน > เสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. สร้างใบชำระเงิน และอนุมัติใบชำระเงิน

2. เรียบร้อย

หมายเหตุ: เมื่ออนุมัติใบแจ้งหนี้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้

สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้ หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ได้

# ใบชำระเงิน


ใช้สำหรับผู้บริหารหรือฝ่ายการเงิน สร้างใบชำระเงิน อนุมัติเงินเข้า อนุมัติเงินออก ช่วยให้ไม่พลาดทุกรายรับและรายจ่ายของร้านค้า/บริษัท

สร้างใบชำระเงิน

สร้างใบชำระเงินใหม่ได้ที่นี่ โดยรวมแล้วแนะนำให้สร้างใบชำระเงินที่ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบรายจ่ายได้เลยจะสะดวกกว่า

หากต้องการสร้างใบชำระเงินเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเลือก ประเภทชำระเงิน เอกสารอ้างอิง และรายละเอียดการชำระเงิน ถ้ามีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถติ๊กที่ ชำระเงินแล้ว ได้เลย และกดบันทึก

หมายเหตุ:

สามารถสร้างใบชำระเงินไว้ก่อนได้ และกลับมากดชำระเงินได้ภายหลังเมื่อทำการชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว

เลขที่ใบชำระเงินจะบันทึกอัตโนมัติ