# เพย์โรล (Payroll)


เพย์โรล หรือ Payroll คำนวนค่าจ้าง/เงินเดือน ของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด รองรับประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น โบนัส หรือสวัสดีการอื่นๆ

แอพพลิเคชั่น "เพย์โรล" ช่วยให้สร้างเพย์สลิปในแต่ละเดือนได้สะดวก รวดเร็ว ใช้งานร่วมกับแอพ "บัญชี" เพื่อดูยอดค้างจ่าย ดำเนินการจ่ายเงิน และสามารถดูรายงานสรุปในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

หมายเหตุ: PRL ย่อมากจาก Payroll เป็น รหัส running code เช่น PRL-20200001

# เพย์สลิป


ใช้สำหรับสร้างเพย์สลิป คำนวน ค่าจ้าง/เงินเดือน ของพนักงานแต่ละคน สามารถเลือกจากกลุ่มพนักงาน และเลือกเงื่อนไขได้เช่น ประกันสังคม คอมมิชชั่น ระบบจะคิดคำนวนยอดรวมจ่ายให้อัตโนมัติเลยทันที

สร้างเพย์สลิป

กรองข้อมูลวันที่ เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการ และกดบันทึก สามารถเลือกกลุ่มหากมีการแบ่งกลุ่มการจ่ายเงิน และสามารถเลือกเงื่อนไขได้หากมีเงื่อนไขต่างๆ เช่นประกันสังคม หรือคอมมิชชั่น

อนุมัติเพย์สลิป

เมื่ออนุมัติแล้ว เพย์สลิปจะอยู่ในสถาณะ ยังไม่ได้ชำระเงิน > เสร็จสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. สร้างใบชำระเงิน และอนุมัติใบชำระเงิน

2. เรียบร้อย

หมายเหตุ: เมื่ออนุมัติเพย์สลิปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

# กลุ่มพนักงาน


ใช้สำหรับสร้างกลุ่มพนักงาน สำหรับบริษัทที่มีขั้นตอนการแยกจ่าย หรือมีพนักงานหลายคน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ตอนสร้างเพย์สลิป เช่นกลุ่ม พนักงานเงินเดือน กลุ่มพนักงานรายวัน หรือ ทีมขาย

# เงื่อนไข


ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ประกันสังคม คอมมิชชั่น โบนัส หรือสวัสดีการอื่นๆ

ประเภท

เงื่อนไขแบ่งออกเป็น 2 ประเภท "กำหนดจำนวนเงินเอง" และ "กำหนดจำนวนเงินอัตโนมัติ"

กำหนดจำนวนเงินเอง

ทุกครั้งที่สร้างเพย์สลิปจะสามารถระบุจำนวนเงินเอกได้ เช่น คอมมิชชั่น สวัสดีการต่างๆ

กำหนดจำนวนเงินอัตโนมัติ

ทุกที่ครั้งที่สร้างเพย์สลิประบบจะคำนวนให้อัตโนมัติ เช่น ประกันสังคม

กำหนดจำนวนเงินอัตโนมัติ (ตัวอย่าง)

วิธีการสร้างเงื่อนไข ประกันสังคม จะหักจากเงินเดือนอยู่ที่ 750 บาท/ต่อเดือน สำหรับบุคคลที่ได้รับมากกว่า 15,000 บาท และถ้ามากกว่านั้นอยู่ที่ 5%/ต่อเดือน โดยใส่เงื่อนไขการคำนวนดังนี้

ผู้ใช้สามารถสร้างเงื่อนไขการคำนวณได้เอง ตามที่ต้องการเช่น เงื่อนไข โบนัส 3 เดือน