# เพิ่มแอพฯ


TreeSoft มีมากกว่า 10 แอพพลิเคชั่นที่จำเป็นต่อธุรกิจ ผู้ใช้สามารถเพิ่มแอพพลิเคชั่นที่ที่ต้องการได้ โดยกดที่ปุ่ม Switch เพื่อเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: เมื่อปิดการใช้งานแล้ว ระบบจะไม่ลบข้อมูลใดๆ และสามารถเปิดการใช้งานภายหลังได้

# แอพพลิเคชั่น


หลายแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัว เช่น

ขายหน้าร้าน + สินค้า/บริการ

ขายหน้าร้าน + สินค้าคงคลัง + รายงาน

จัดซื้อ + บัญชี + สินค้าคงคลัง

จัดซื้อ + ขาย + รายจ่าย + บัญชี

หมายเหตุ:

เมื่อสร้างผู้ใช้ใหม่ (User Permissions) สามารถเลือกให้แต่ละคนใช้ได้เพียง 1-2 แอพพลิเคชั่นได้ เช่น ฝ่ายขาย สามารถใช้แอพพลิเคชั่น "ขาย" และ "ลูกค้าสัมพันธ์" ได้

ฝ่ายสโตร์ใช้ได้เพียง "สินค้าคงคลัง"

แคชเชียร์ใช้ได้เพียง "ขายหน้าร้าน"