# ตั้งค่า


ใช้สำหรับตั้งค่าต่างๆภายในร้านค้า เช่น ข้อมูลร้านค้า การแสดงผล และสิทธิ์ผู้ใช้งาน

# ข้อมูลร้านค้า / บริษัท


ระบุข้อมูลทั่วไปของร้านค้า

หมายเหตุ: รูปภาพและที่อยู่จะถูกนำไปใช้แสดงผล เมื่อพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่นใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หรือใบนำเข้า/ส่งออกสินค้า

# การแสดงผล


เลือกรูปแบบการแสดงผล เช่น ตำแหน่งทศนิยม และ คอมม่าคั่นหลักพัน รูปแบบวันที่ หรือสกุลเงินที่ใช้

# สิทธิ์ผู้ใช้งาน


ใช้สำหรับจัดการผู้ใช้ในระบบทั้งหมด เช่น มีกี่ผู้ใช้งานในระบบ และผู้ใช้แต่ละคนสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นใดได้บ้าง

เพิ่มผู้ใช้ใหม่

สามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ได้โดยระบุ ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน และเลือกแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้ เช่นฝ่ายจัดซื้อ สามารถใช้แอพพลิเคชั่น จัดซื้อ บัญชี และสินค้าคงคลัง ได้

เมื่อเพิ่มผู้ใช้สำเร็จแล้ว สามารถใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบได้เลยทันที

หมายเหตุ: สามารถลบผู้ใช้ออกจากระบบ หรือเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานได้ในภายหลัง