# ตั้งค่า


ใช้สำหรับตั้งค่าต่างๆภายในร้านค้า เช่น ข้อมูลร้านค้า การแสดงผล และสิทธิ์ผู้ใช้งาน

หมายเหตุ: Admin ใช้งานได้เท่านั้น

# ข้อมูลร้านค้า / บริษัท


ระบุข้อมูลทั่วไปของร้านค้า

หมายเหตุ: รูปภาพและที่อยู่จะถูกนำไปใช้แสดงผล เมื่อพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่นใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ หรือใบนำเข้า/ส่งออกสินค้า

# การแสดงผล


เลือกรูปแบบการแสดงผล เช่น ตำแหน่งทศนิยม และ คอมม่าคั่นหลักพัน รูปแบบวันที่ หรือสกุลเงินที่ใช้

# จัดการใช้งาน


ใช้สำหรับจัดการผู้ใช้ในระบบทั้งหมด กำหนดสิทธิ์ใช้งานแอพพลิเคชั่น และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

เพิ่มผู้ใช้ในระบบ

- ระบุ ชื่อผู้ใช้ (username) รหัสผ่าน เลือกแอพพลิเคชั่นและโมดูลที่จะเข้าใช้งานได้ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ใช้แอพพลิเคชั่น จัดซื้อ บัญชี และสินค้าคงคลัง หรือ แคชเชียร์ใช้งานได้เฉพาะแอพพลิเคชั่น ขายหน้าร้าน

- เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ สามารถใช้ username และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบได้เลยทันที

หมายเหตุ:

สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานภายหลังได้

สามารถลบผู้ใช้ออกจากระบบ (จะไม่สามาถกลับเข้ามาใช้งานในระบบได้อีก)

ราคา: สามารถใช้งานได้ฟรี 1 ผู้ใช้ (ไม่รวม Admin) ราคาเมื่อเกินจำนวนฟรี

# จัดการสิทธิ์


ใช้บันทึกสิทธิ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้กับผู้ใช้ (User) เช่นมีพนักงานขาย 3 คน สามารถตั้งชื่อสิทธิ์ว่า "สิทธิ์ของพนักงานขาย" และนำไปใช้ที่โมดูล "จัดการผู้ใช้" และใช้ตัวเลือก "ขั้นสูง" เพื่อลดขั้นตอนการตั้งค่าสิทธิ์ เมื่อต้องกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้จำนวนมาก

# ตั้งค่าขั้นสูง


ล้างข้อมูล

ล้างข้อมูลของร้านค้า/บริษัทนี้ทั้งหมด (ใช้ในกรณีที่กำลังทดลองใช้งานโปรแกรม)

ยกเลิกการใช้งาน

ปิดบัญชีผู้ใช้งาน และยกเลิกการใช้บริการของ TreeSoft ทั้งหมด (จะไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือน และไม่สามารถกลับเข้าใช้งานภายหลังได้อีก)