# สินค้าคงคลัง


จัดการสต๊อกสินค้าทั้งหมดภายใน ร้านค้า/บริษัท ช่วยให้การทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายสะดวก รวดเร็วมากขึ้น มีเอกสารประกอบการรับสินค้าเข้า การนำสินค้าออก สามารถดูประวัติย้อนหลัง และสามารถรับแจ้งเตือนได้เมื่อสต๊อกสินค้าน้อยกว่าที่กำหนด

ระบบสินค้าคงคลังของ TreeSoft เป็นระบบที่เรียบง่าย และทรงพลัง รองรับการเติบโตของธุรกิจ

# โดยรวม


ดูภาพรวมของคลังสินค้า นำเข้า/ส่งออก สต๊อกสินค้าที่จอง/คงเหลือ ของทุกคลังสินค้า

นำเข้า - ส่งออก

แสดงสถาณะรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ นำเข้า/ส่งออกสินค้า ของทุกคลังสินค้า

สินค้าคงเหลือ

แสดงรายการสินค้าคงเหลือ สินค้าจอง ของแต่ละคลังสินค้า และสรุปยอดรวมให้ทั้งหมด

# ควบคุมสต๊อกสินค้า


สามารถควมคุมสต๊อกสินค้าทั้งหมดได้ที่เมนูนี้ เช่น สต๊อกขั้นต่ำ ที่จัดเก็บ เปลี่ยนจำนวนสต๊อก หรือพิมพ์สต๊อกสินค้าคงเหลือ

สต๊อกขั้นต่ำ - สต๊อกมากสุด

- สต๊อกขั้นต่ำใช้สำหรับส่งแจ้งเตือน เมื่อสต๊อกสินค้าน้อยกว่าที่กำหนด เช่น ส่งแจ้งเตือนเมื่อขายสินค้าออกจากร้าน หรือนำสินค้าออกจากคลัง

- สต๊อกมากสุดใช้สำหรับคิดคำนวนสินค้าที่ต้องการ เช่น สินค้ามากสุดที่ 100 คงเหลือ 30 ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ต้องการ 70

# ประวัติสต๊อก


ใช้สำหรับดูประวัติสต๊อกสินค้าทั้งหมด ระบบจะแสดงลายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเข้า/ออก เอกสารอ้างอิง และผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ติดตามได้ง่าย รวดเร็ว และข้อมูลจะเก็บไว้ตลอดไป

# นำเข้าสินค้า


ใช้สำหรับสร้างใบนำเข้าสินค้า ดูรายการสินค้าที่กำลังเข้ามา อนุมัติการนำเข้าสินค้า และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้

สร้าง

- เลือกรายชื่อผู้ขาย ถ้ายังไม่มีสามารถสร้างรายชื่อผู้ขายใหม่ได้เลยทันที

- เลือกวันที่จะได้รับสินค้า (ระบบจะนำไปคำนวนวันที่รับสินค้า เช่น อีก 3 วัน)

- เลือกรายการสินค้า และระบุจำนวน (สามารถระบุเป็นตัวเลขทศนิยมได้)

- เลือกคลังสินค้าที่จะนำเข้า

รับสินค้า

เมื่อได้รับสินค้าแล้ว สามารถไปที่ใบนำเข้าสินค้านั้น และกดรับสินค้าได้เลยทันที พร้อมระบุเวลาที่รับ หรือหมายเหตุ ระบบจะบันทึกเก็บไว้ที่ประวัติสต๊อกสินค้า

หมายุเหตุ:

- สามารถใช้ใบนำเข้าสินค้า อ้างอิงกับใบสั่งซื้อได้

- สามารถสร้างใบนำเข้าสินค้าได้ที่แอพพลิเคชั่น “จัดซื้อ”

- เลขที่ใบนำเข้าสินค้าจะบันทึกอัตโนมัติ

# ส่งออกสินค้า


ใช้สำหรับสร้างใบส่งออกสินค้า ดูรายการสินค้าที่กำลังจะส่งออกไป อนุมัติการส่งออกสินค้า และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้

สร้าง

- เลือกรายชื่อลูกค้า ถ้ายังไม่มีสามารถสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ได้เลยทันที

- เลือกวันที่ต้องการส่งสินค้าออก (ระบบจะนำไปคำนวนวันที่ส่งสินค้า เช่น อีก 3 วัน)

- เลือกรายการสินค้า และระบุจำนวน (สามารถระบุเป็นตัวเลขทศนิยมได้)

- เลือกคลังสินค้าที่จะส่งออก

ส่งสินค้า

เมื่อจะส่งสินค้าออก สามารถไปที่ใบส่งออกสินค้านั้น และกดส่งสินค้าได้เลยทันที พร้อมระบุวันที่ส่ง หรือหมายเหตุ ระบบจะบันทึกเก็บไว้ที่ประวัติสต๊อกสินค้า

หมายุเหตุ:

- สามารถใช้ใบส่งออกสินค้า อ้างอิงกับใบเสนอราคาได้

- สามารถสร้างใบส่งออกสินค้าได้ที่แอพพลิเคชั่น “ขาย”

- เลขที่ใบส่งออกสินค้าจะบันทึกอัตโนมัติ

# องค์ประกอบ


องค์ประกอบใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ภายในแอพพลิเคชั่น “สินค้าคงคลัง”

สินค้าในระบบ

ใช้สำหรับเลือกรายการสินค้าที่เป็นสินค้านับสต๊อก

จัดการคลังสินค้า

สามารถสร้างคลังสินค้าใหม่ได้ โดยไม่จำกัดจำนวน โดยระบุชื่อคลังสินค้า รหัสคลังสินค้า และที่อยู่

ใช้เป็นคลังสินค้าหลัก คือ

- ระบบจะติดตามจำนวนสต๊อก ตัดสต๊อก จากคลังสินค้าหลักเมื่อใช้ระบบ “ขายหน้าร้าน” หรือ “สินค้าคงคลัง” เช่น เมื่อขายสินค้าใดๆ ระบบจะตัดสต๊อกที่คลังสินค้านี้

การแจ้งเตือน

ใช้สำหรับเพิ่มอีเมล์ หรือไลน์ ที่ต้องการรับแจ้งเตือน โดยจะเลือกการรับแจ้งเตือนได้ 1 รูปแบบ

1. แจ้งเตือนเมื่อสต๊อกสินค้าน้อยกว่าที่กำหนด

วิธีเชื่อมต่อไลน์กับทรีซอฟต์เพื่อรับแจ้งเตือน

1. ลงชื่อเข้าใช้ผ่านไลน์

2. เลือกรูปแบบการรับแจ้งเตือน (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

3 แอดเพื่อน TreeSoft

4. สำเร็จ

หมายเหตุ: ระบบจะส่งแจ้งเตือนสูงสุด 5 ครั้งต่อวัน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถาณะเป็น ปิดรับแจ้งเตือน หรือ ลบรายชื่อผู้รับแจ้งเตือนออกจากระบบได้ และสามารถเชื่อมต่อเพื่อรับแจ้งเตือนได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้