# รายงาน


ระบบจะสรุปข้อมูลทั้งหมดไว้ที่แอพพลิเคชั่น “รายงาน” เช่น งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน


แสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

รายได้

- ขายสินค้า/บริการ เช่น ขายหน้าร้าน (POS) หรือ ขายอื่นๆ (INV)

ค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนจัดซื้อสินค้า (PO)

- รายจ่าย (EXP)

สามารถเลือกกรองเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการได้เช่น วันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ หรือ 7 วันที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ระบบจะคิดคำนวน ภาษีขาย และภาษีซื้อให้อัตโนมัติ